Menu Sluiten Sluiten

Antwoorden op alle vragen

1. Wie heeft toegang tot de bedrijfs-RI&E en de project-RI&E ArboTechniek (voorheen RI&E I&I MensenWerk) en hoe kan ik inloggen??

Om toegang te krijgen tot de bedrijfs-RI&E moet uw bedrijf vallen onder de cao installatietechniek of isolatietechniek of lid zijn van Techniek Nederland, NVKL of VIB. U moet aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf valt onder de cao installatietechniek. In dat geval heeft uw bedrijf recht op een inlogcode van Wij Techniek Declaraties online (*,). Voor de bedrijfs-RI&E gebruikt u dezelfde inloggegevens. Wij Techniek is het O&O-fonds voor de Installatiebranche (voorheen OTIB). De Support Desk is bereikbaar via support@wij-techniek.nl of op tel. 0800-88 55 885.
 • U valt onder de cao isolatietechniek. In dat geval heeft uw bedrijf een inlogcode van OOI (*). Deze verleent u toegang tot het instrument. OOI is het O&O-fonds voor de Isolatiebranche, tel. 0191 – 65 95 55, emailadres: info@ooi.nl.
 • U valt niet onder de cao installatietechniek maar bent wel lid van NKVL. In dat geval vraagt u bij NVKL een inlogcode op (tel. 088 – 400 84 90). Deze geeft u toegang tot het instrument.
 • U valt niet onder een van beiden cao’s maar u bent lid van Techniek Nederland of VIB. Stuur dan een email met uw lidnummer naar info@arbotechniek.nl met het verzoek om toegang te krijgen.

(*) De inloggegevens van Wij Techniek online of OOI zijn eenmalig verstrekt aan het bedrijf. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf zijn ze verstrekt aan de directeur-eigenaar of de manager HR. Soms zijn ze aan de opleidingscoördinator verstrekt. U zult zelf intern moeten nagaan wie deze gegevens heeft. De accounthouder kan u door in te loggen in de bedrijfs-RI&E toegang geven per email tot de bedrijfs-RI&E zonder deze accountgegevens / inloggegevens te delen (zie hieronder bij punt 6).

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de MKB-RI&E. Deze is kosteloos te gebruiken. Dit instrument vindt u hier: http://www.rie.nl/instrumenten/algemene-mkb-rie/

Project-RI&E: Iedereen heeft toegang tot de project-RI&E. Te vinden op https://projectrie.arbotechniek.nl/site/nl. U kunt zelf een inlogcode aanmaken. (zie de hyperlink onder het inlogscherm van de project-RI&E).

 

2. Wat is het verschil tussen de bedrijfs-RI&E en de project-RI&E? Waar gebruik ik ze voor? En wanneer moet ik de RI&E laten toetsen door een deskundige?

Met de bedrijfs-RI&E brengt u de basisrisico’s rond veiligheid en gezondheid in kaart in uw organisatie. Daarnaast checkt u hiermee of uw arbobeleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. In de I&I-branche wordt daarnaast veel gewerkt bij de klant: op locatie. Daar treft u telkens andere situaties aan, met andere risico’s. Uw risico-inventarisatie is niet compleet als u deze risico’s op locatie niet in beeld hebt, en daar de juiste maatregelen neemt. Hiervoor gebruikt u het andere instrument: de project-RI&E. Voor standaard werkzaamheden op locatie maakt u eenmalig een standaard-project-RI&E. Voor afwijkende werkzaamheden of unieke projecten een nieuwe project-RI&E. 

Let op: Bedrijven met > 25 medewerkers moeten hun bedrijfs-RI&E laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. Deze zal ook bekijken of er daadwerkelijk project-RI&E's worden aangemaakt en of deze aan kwaliteitscriteria voldoen (criteria zijn aangegeven in de bedrijfs-RI&E).

Bedrijven met 25 medewerkers of minder (tijdelijk medewerkers meegerekend) zijn - als zij gebruik maken van de bedrijfs-RI&E van ArboTechniek - niet verplicht de RI&E te laten toetsen. Dat komt omdat deze bedrijfs-RI&E door het Steunpunt RI&E is erkend.

In de bedrijfs-RI&E staat bij sommige risico's aangegeven wanneer een deskundige ingeschakeld moet worden. Dit staat los van de toetsingsverplichting, dus is het altijd - ook als u minder dan 25 medewerkers in dienst hebt - van belang om serieus te beoordelen of dit voor uw specifieke situatie nodig is. U kunt ook een adviseur raadplegen van ArboTechniek.

 

3. Hoe kom ik achter mijn WijTechniek Declaraties Online gegevens?

De Wij Techniek Declaraties -online gegevens zijn verstrekt aan het bedrijf, en wel aan de accounthouder. Dit is de directeureigenaar of de manager HR. Soms zijn ze aan de opleidingscoördinator verstrekt. U zult zelf intern moeten nagaan wie deze gegevens heeft.

De accounthouder kan door in te loggen in de bedrijfs-RI&E u toegang geven per email tot de bedrijfs-RI&E zonder deze accountgegevens te delen (zie vraag 6 voor de werkwijze).

Wanneer de accounthouder van het bedrijf de inloggegevens niet meer heeft dan kan deze de inloggegevens opvragen bij de Support Desk van WijTechniek (tel. 0800-88 55 885).

 

4. Waar vind ik de bedrijfs-RI&E ArboTechniek?

De bedrijfs-RI&E is te vinden:

 

5. Waar vindt ik de project-RI&E ArboTechniek?

 

6. Ik wil als directeur / bedrijfsleider / HR-medewerker de Wij Techniek-, OOI- of NVKL-codes van ons bedrijf niet zomaar geven aan elke medewerker die meewerkt aan de RI&E. Hoe los ik dat op?

Het is begrijpelijk dat deze inlogcodes niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om, zodra men ingelogd bent in de bedrijfs-RI&E, iemand anders (een eigen medewerker, of bijvoorbeeld een extern adviseur) via mail uit te nodigen om mee te werken aan de RI&E of zelfs de hele RI&E op te stellen. Zij krijgen dan een eigen toegangscode, en hoeven geen gebruik te maken van de Wij Techniek-, OOI- of NVKL-codes (zie voor werkwijze hierna). Is de RI&E afgerond dan kan deze toegang eventueel weer ingetrokken worden (als dat gewenst is).

Het werkt als volgt:

 • De accounthouder (van Wij Techniek Declaraties -online, OOI of NKVL-code) logt zelf eerst een keer in met deze inlogcode;
 • In het scherm dat dan verschijnt staat rechts bovenaan een menu ‘instellingen’. In dat menu staat ‘gebruiker uitnodigen’;
 • Klik daar op, dan verschijnt een scherm waarmee
  • een adviseur kan worden uitgenodigd: deze kan de RI&E zelfstandig invullen;
  • of iemand die mee kan kijken (die laatste kan alleen de stand van zaken bekijken, maar niet wijzigen.
 • Nodig een persoon via mail uit.
 • De medewerker krijgt hiervan bericht in de mailbox, moet zelf inlogcodes aanmaken (zorg dat deze ergens in het bedrijf geregistreerd zijn), en kan nu zelf met de eigen inlogcodes aan de slag.
 • De accounthouder houdt altijd zelf ook nog de mogelijkheid om inzage te hebben in de RI&E, wijzigingen door te voeren én de personen te verwijderen die als adviseur of ‘meekijker’ zijn aangewezen.

 

7. Kan ik met de inloggegevens voor de bedrijfs-RI&E ook inloggen bij de project-RI&E ArboTechniek?

Nee, dit kan niet. Voor de bedrijfs-RI&E ArboTechniek worden andere, eigen inlogcodes gebruikt.

AANDACHTSPUNT: Zorg ervoor dat er één algemene gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld is en gebruikt wordt door alle medewerkers die project-RI&E’s opstellen: zo komen alle project-RI&E’s in één lijst en zijn zij toegankelijk voor iedereen voor wie dit van belang is.

 

8. Ik wil graag een extern adviseur inschakelen om mijn RI&E (mee) op te stellen. Maar ik wil mijn Wij Techniek- , OOI- of NVKL-codes niet zomaar geven aan deze persoon. Hoe los ik dat op?

Het is begrijpelijk dat deze inlogcodes niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om, zodra degene die beschikt over de inlogcodes ingelogd is in de bedrijfs-RI&E, een extern adviseur via mail uit te nodigen om mee te werken aan de RI&E of zelfs de hele RI&E op te stellen. Zij krijgen dan een eigen toegang, en hoeven geen gebruik te maken van de Wij Techniek-, OOI- of NVKL-codes.

De werkwijze is uitgelegd onder vraag 6. Is de RI&E afgerond dan kan deze toegang eventueel weer ingetrokken worden (als dat gewenst is).

 

9. Welke bedrijven moeten hun RI&E en Plan van Aanpak na afronding nog door een Arbodienst / gecertificeerd deskundige laten toetsen? En kijkt deze ook naar de project-RI&E?

De Bedrijfs-RI&E ArboTechniek is een erkende branche-RI&E. Dat betekent dat bedrijven met maximaal 25 medewerkers de RI&E en het plan van aanpak niet hoeven te laten toetsen (beoordelen) door een gecertificeerd extern deskundige. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun RI&E wel door een gecertificeerde (kern)deskundige laten toetsen, zoals een veiligheidskundige of een arbeidshygiënist. De deskundige kan bijvoorbeeld via de arbodienst ingeschakeld worden.

AANDACHTSPUNT: in de bedrijfs-RI&E is ook een vraag opgenomen of u de werkzaamheden op locatie beoordeelt. Daarbij is de verwijzing opgenomen naar de project-RI&E. Dat betekent dat u dus ook met de project-RI&E moet werken, om te voldoen aan de wettelijke RI&E-plicht. Hier zal de gecertificeerde deskundige bij toetsing van de RI&E zeker naar kijken. VCA stelt overigens wel eisen aan de betrokkenheid van deskundigen bij de RI&E: men moet dit nagaan voor de eigen situatie.

 

10. Er wordt in de toelichtingen bij de bedrijfs-RI&E en de project-RI&E regelmatig verwezen naar het Blauwe Boekje van Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI). Ben ik verplicht om dit aan te schaffen?

Nee, bedrijven zijn zeker niet verplicht om dit aan te schaffen. Het Blauwe Boekje bevat wel veel informatie die behulpzaam kan zijn. Overigens zijn enkele bijlagen uit het Blauwe Boekje ook als document beschikbaar gemaakt in de project-RI&E (en is deze te downloaden), en is ook op andere manieren gebruik gemaakt van de inhoud van het Blauwe Boekje.