Menu Sluiten Sluiten

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Bedrijfs-RI&E ArboTechniek (voorheen I&I MensenWerk)

Met dit erkende digitale branche-RI&E instrument, speciaal ontwikkeld voor bedrijven in de installatie- en isolatie branche, brengt u in enkele stappen de arborisico’s in uw bedrijf in kaart (de bedrijfsRI&E). U stelt bovendien direct een plan van aanpak op. Hierdoor krijgt u inzicht in de situatie in uw bedrijf en kunt u actief aan de slag met verbeteringen. 

Project-RI&E

Apart kunt u voor een inventarisatie van risico’s bij werkzaamheden op locatie project-RI&E’s maken met de digitale tool project-RI&E (zie handleiding bij 'meer informatie'). Samen met het plan van aanpak uit de bedrijfs-RI&E voldoet u zo aan de wettelijke verplichting om de arborisico’s in uw bedrijf en op locatie te inventariseren. 

Deze instrumenten worden u aangeboden door ArboTechniek, een samenwerkingsverband van vakbonden en werkgeversorganisaties in de branche. Beide instrumenten kunt u kosteloos gebruiken. De branche-RI&E Arbotechniek maakt gebruik van de kennis en know how die in de sector aanwezig is rond veilig en gezond werken, zoals bijvoorbeeld vastgelegd is in de Arbocatalogus Arbotechniek en het Blauwe Boekje van Uneto VNI. 

Waarom zou u de RI&E doen?

Iedereen ’s avonds weer heel naar huis en het werk goed kunnen doen tot je pensioen. Dat is eigenlijk waar de RI&E op gericht is. U gaat op zoek naar mogelijkheden om het nog beter te doen. Dat heeft niet alleen invloed op de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers, maar ook op de kwaliteit van het werk. Als Arbo goed op orde is, dan functioneert het bedrijf ook beter.

Laat de medewerkers bijdragen aan de RI&E

Medewerkers maken iedere dag mee hoe het gesteld is met Arbo in hun werk. U bent ook afhankelijk van hoe zij er mee omgaan. De medewerkers dragen daarin ook mede de verantwoordelijkheid. Zij moeten zich dan wel bewust zijn van de risico's en de invloed die zij daar zelf op hebben. Om maximaal rendement uit de RI&E te krijgen, is het daarom zaak om hen bij het opstellen van de RI&E te betrekken. Dat kan op meerdere manieren. Hoe u dat kunt doen leest u in de toelichting 'betrekken van medewerkers bij de RI&E'.

VCA

De RI&E van ArboTechniek is gebaseerd op de Arbowet. Voor bedrijven die VCA doen is het van belang dat VCA specifieke eisen stelt aan het arbobeleid en ook hoe u de RI&E invult. Het is dus nodig om die eisen van VCA goed in de gaten te houden: de RI&E van Arbotechniek dekt niet alle aspecten van VCA af. In de RI&E wordt daarom bij vragen waar dat belangrijk is geattendeerd op het feit dat VCA hier naar kijkt of specifieke eisen stelt. Raadpleeg dan uw VCA handleiding om te zorgen dat u ook daar aan voldoet.

Hulp

Voor vragen over het instrument kunt u rechtsboven op het symbooltje klikken en daarmee een email sturen aan de RI&E helpdesk van ArboTechniek.

Aan de slag

Om een nieuwe bedrijfs-RIE op te starten voert u eerst informatie in als de naam van het bedrijf en het adres. Vervolgens doorloopt u bij de stap ‘Inventariseren’ een vragenlijst. Hiermee krijgt u eventuele actiepunten in uw bedrijfsvoering rond veiligheid en gezondheid in beeld. Bij de stap ‘Maatregelen treffen’ geeft u bij elk actiepunt aan welke actie u wilt ondernemen om het actiepunt op te lossen. U geeft bovendien aan wie dit gaat doen en wanneer dit afgerond moet zijn. Vervolgens kunt u van de uitkomsten een rapport genereren: het plan van aanpak. Hiermee kunt u direct aan de slag, of u legt dit eerst ter toetsing voor aan een gecertificeerde deskundige (dit geldt voor alle bedrijven met meer dan 25 medewerkers).

Door telkens op 'Verder >' te klikken wordt u langs de stappen van de RIE geleid. U kunt ook gebruik maken van de tabbladen die bovenaan in het scherm staan. Op elke webpagina treft u één of meer blokjes aan met ‘?’: de 'hulp'-blokjes. Door hier met de cursor op te gaan staan ziet u de achterliggende toelichting. 
Voor verdere uitleg kunt u gebruik maken van de korte handleiding.

TIP: Gebruik de handleiding als u de RI&E voor het eerst maakt: zo raakt u sneller vertrouwd met het instrument