Menu Sluiten Sluiten

Handleiding bedrijfs-RI&E van ArboTechniek

Met dit instrument brengt u in kaart wat er te verbeteren is aan veilig en gezond werken binnen uw bedrijf. Er volgt onderstaand een korte instructie over gebruik van het instrument.

Actueel houden RI&E en Coronavirus

Ieder bedrijf moet een RI&E opstellen en actueel houden. In onze sector doe je dat met de BedrijfsRIE en de ProjectRIE. Het Corona virus vormt een nieuw risico. Voor dit nieuwe risico moet u de RI&E actualiseren. Daarvoor is een apart document Corona-vragenlijst RI&E Installatie- en isolatietechniek opgesteld. Daarmee legt u vast hoe u alle maatregelen neemt om besmetting tegen te gaan. Dit is niet in het digitale systeem opgenomen. U kunt dit wel opnemen bij 'overige risico's' in het systeem en daarin verwijzen naar het aparte document. Dit is uitgelegd in het document. Het is dus een aanvulling, u hoeft niet de hele RI&E opnieuw te doen.

Wellicht heeft u in uw bedrijf al opgeschreven welke risico’s u heeft en welke maatregelen u neemt voor Corona. U hoeft dat niet allemaal opnieuw op te schrijven, u verwijst naar uw bedrijfsregels. Gebruik de Coronavragenlijst dan om te controleren of uw coronabeleid compleet is.

Korte instructie

De eerste pagina waar u op landt is de pagina 'Dashboard' waar u ziet hoe ver u bent met uw RI&E. Bent u nog niet met de RI&E begonnen - of wilt u een extra RI&E maken voor een andere vestiging - dan kunt u dat doen via de knop (rechts) 'Instellingen'. 

Behalve het 'Dashboard' ziet u 'Inventarisatie' en 'Aanpak risico's'. Dat zijn de twee stappen die u zet om de RI&E en het Plan van Aanpak op te stellen. Kies bovenin voor Inventarisatie of onderin de knop 'verder' om te beginnen met het invullen van de RI&E:

 1. Inventarisatie: is dit risico aanwezig en heeft u dat goed afgeregeld?
  U krijgt vragen met een toelichting en geeft aan: ja, nee of niet van toepassing. 'Nee' betekent dat u nog een actie wilt gaan doen om de situatie te verbeteren (zie stap 2)
 2. Aanpak risico's: hoe belangrijk is dit risico? Welke acties gaat u ondernemen?
  Het systeem geeft automatisch een risicoscore: hoog, midden of laag. U bekijkt of dit past bij uw situatie en zo nodig past u dit aan.
  Daarna gaat u acties plannen. Dat gebeurt alleen voor de vragen die u met 'nee' heeft beantwoord in de eerste stap. U geeft bij ieder verbeterpunt aan welke actie u wilt gaan nemen, wie dat gaat doen en wanneer die actie start en afgerond is.

Als u deze stappen hebt doorlopen, dan is de RI&E voor uw bedrijf opgesteld. U kunt dan een rapport printen en aan de slag met de acties die u in het systeem heeft gezet. 

Telkens als u acties heeft afgerond, dan kunt u dit in het systeem invullen, eventueel met een document of een foto er bij. Zo houdt u de voortgang bij en heeft u altijd de meest actuele situatie bij de hand binnen het systeem. U kunt ook altijd de meest actuele rapportage opstellen en printen.

Modules en thema's

De bedrijfsRIE is opgebouwd uit blokken met vragen: modules en thema's. Dit zijn de volgende blokken:

Module Basis inrichting bedrijf

Thema's:

 • Inrichting en beheer van gebouwen, terrein en arbeidsmiddelen

Module Werksoorten eigen locaties

Thema's:

 • Kantoorwerkzaamheden
 • Basis inrichting werkplaats en magazijn
 • Technische werkzaamheden werkplaats/magazijn
 • Grootmagazijn (stellingen)
 • Vervoer en transport (van en naar de werklocaties)

Module Werken op locatie (project RI&E)

Thema's:

 • Project RI&E

Module Organisatie

Thema's:

 • Uitgangspunten van het Arbobeleid
 • Hulp en deskundigheid
 • Specifieke beschermingsmaatregelen
 • Specifieke risico-beoordeling
 • Psychosociale Arbeidsbelasting

Bij het doorlopen van de RI&E kunt u bij ieder 'thema' kiezen of het onderdeel voor uw bedrijf van toepassing is of niet. Zo niet dan kunt u het thema uitschakelen. Dit wordt vermeld in uw eindrapportage.

Aan het einde kunt u ook nog risico's toevoegen die u niet bent tegengekomen in de vragenlijsten. Dat kan in de laatste Module Overige risico's. Er wordt aan u gevraagd kort te beschrijven wat het risico is. Past het onderwerp bij één van de thema's uit de eerdere modules, dan geeft u bij het 'nieuwe risico' een thema aan waar dit risico bij hoort. Let op: het systeem zal dit nieuwe risico dan automatisch verplaatsen naar de lijst binnen het thema dat u heeft gekozen.

Past het nieuwe risico niet bij een thema uit de vorige modules, dan blijft het nieuwe risico staan in de module 'Overige risico's'.